CONDIȚII GENERALE

CONDIŢII GENERALE A INTERNET MAGAZINULUI


www.Troliu.com

Power Winch Bulgaria EOOD este distribuitorul oficial pentru produsele PowerWinch,PowerLine,PowerLights si PowerLocks . www.Troliu.com este proprietatea Power Winch Bulgaria EOOD.

Utilizarea acestui site și înregistrarea unei comenzi pe el vor fi considerate drept un acord cu condiţiile menționate.

În cazul în care NU ACCEPTAȚI aceste condiţii, vă rugăm să nu folosiți site-ul nostru.

Power Winch Bulgaria EOOD își rezervă dreptul de a modifica termenii în orice moment, fără o notificare prealabilă, iar condițiile modificate vor fi publicate pe site.

I. Condiții generale

 • www.Troliu.com este un website pentru oferirea de informații și comerț electronic – pentru comercializarea și livrarea de mărfurile publicate pe acesta, din numele societății dreptul de a modifica termenii în orice moment, fără notificare prealabilă de condițiile modificate să fie publicate pe site, în numele societății Power Winch Bulgaria EOOD.
 • Publicarea pe acest site are sensul de ofertă publică de încheiere a unei tranzacții comerciale pentru achiziționarea de articole online, de la Power Winch Bulgaria EOOD.
 • Power Winch Bulgaria EOOD, prin www.Troliu.com, are dreptul de a modifica prețurile articolelor comercializate, la discreția sa fără un preaviz. Utilizatorul este obligat să plătească prețul care a fost actual la data comenzii articolului dorit.
 • În cazul în care nu există stocuri din marfa comandată, Power Winch Bulgaria EOOD, prin www.Troliu.com, în cadrul unei zile lucrătoare, după primirea comenzii, va notifica Clientul cu privire la epuizarea stocului, prin trimiterea unei notificări la adresa de e-mail indicat de Client sal la numărul de telefon indicat.
 • În cazul unei adrese greșite sau incomplete, unei persoane de contact și/sau a unui număr de telefon la momentul trimiterii comenzii, Power Winch Bulgaria EOOD, prin www.Troliu.com, nu va avea nici-i obligație de executare a comenzii.
 • Contractul cu Clientul va fi considerat încheiat după primirea din partea societății Power Winch Bulgaria EOOD, prin www.Troliu.com, a comenzii, completate în mod corespunzător de către Client, în momentul pasării comenzii.
 • Power Winch Bulgaria EOOD, prin www.Troliu.com, este obligată, după primirea comenzii din partea Clientului, să-i livreze marfa dorită sau să notifice Clientul cu privire la alte amănunte legate de comanda lui.
 • Power Winch Bulgaria EOOD, prin www.Troliu.com, nu poartă răspundere în cazul în care Clientul a indicat în comanda pe care a făcut-o la adresa www.Troliu.com date eronate și/sau incomplete.
 • Toate preturile sunt in lei cu TVA inclus

II. Drepturile și obligațiile părţilor

1.Power Winch Bulgaria EOOD este obligată:

 • să efectueze livrarea în termenul specificat cu privire la livrarea mărfurilor din comandă.

2.Clientul se obliga:

 • să indice numele său complet, un număr de telefon corect și valabil, adresa de livrare și adresa de e-mail;
 • să plătească prețul mărfii, în conformitate cu condițiile redate în informațiile privind livrarea și achitarea mărfurilor;
 • să achite costurile livrării în conformitate cu condițiile redate în informațiile privind livrarea.
 • să asigure accesul și posibilitatea de primire a mărfii.

Marfa comandată va fi livrată la adresa de livrare indicată de Client (sediul firmei de curierat), în termenul prevăzut în informațiile privind livrarea. Mărfurile se livrează ambalate în mod corespunzător în funcţie de tipul şi transportul de livrare.

La predarea mărfii, Clientul sau o terță persoană vor semna actele însoțitoare.

O a treia parte este fiecare care nu este titularul comenzii, dar care primește marfa la livrare și a adresa specificată de client.

În cazul refuzului de primire a mărfii, în afară cazurilor redate mai jos, refuzul va fi considerat nemotivat și Clientul va datora costul livrării și returnării mărfii. În acest caz, Clientul este obligat să despăgubească Power Winch Bulgaria EOOD pentru toate daunele și profit nerealizat, inclusiv pentru toate celelalte cheltuieli în afara cheltuielilor de livrare și returnare a mărfii, apărute în urma refuzului.

În cazul în care Clientul nu poate fi găsit la adresa indicată de el, sau nu poate să fie asigurat accesul și condițiile de predare a mărfii în termenul prevăzut, Power Winch Bulgaria EOOD va fi exonerat de obligația de a livra produsul comandat. Clientul va putea să confirme dorința sa de a primii produsul și după expirarea termenului de livrare, în care nu a fost găsit la adresă, prin suportarea tuturor cheltuielilor aferente livrării. Din acest moment va începe să curgă un nou termen de livrare din momentul confirmării.

Clientul are dreptul de a refuza primirea mărfii comandate de acesta, în cazul în care ea a fost livrată în următoarele condiții:

 • marfa livrată în mod evident nu corespunde cele comandate de către Client, și acest lucru poate să fie constatat cu încă de la prima vedere.
 • prețul pe care Clientul urmează să-l achite nu corespunde prețului datorat.
 • în caz de discrepanță între marfa comandată și marfa livrată, care nu este posibil să fie constată în momentul livrării.

Clientul are dreptul, fără să datoreze nici-un fel de despăgubiri sau daune interese, și fără să indice nici-un motiv, să returneze marfa la următoarea adresă: orașul Sofia, – cartierul Voenna Rampa, str. Prof. Ivan Georgov 1B, destinatar Power Winch Bulgaria EOOD.

Returnarea este acceptată în următoarele condiții:

 • cererea de returnare a mărfii a fost făcută în scris, la adresa electronică pentru corespondenţă declarată de Power Winch Bulgaria EOOD, într-un termen nu mai mare de 7 zile lucrătoare din data primirii comenzii;
 • marfa are un aspect comercial bun, este în ambalajul original, cu etichetele originale;
 • clientul a coordonat cu un reprezentant al Power Winch Bulgaria EOOD, modul de recuperare a prețului achitat de acesta pentru marfa achiziționată, care urmează să fie returnată;
 • În cazul în care plata a fost făcut-ă cu un card bancar, recuperarea sumelor va fi realizată printr-o tranzacție inversă în cardul cu care a fost făcută plata, în termen de 14 (paisprezece) zile.

Power Winch Bulgaria EOOD își rezervă dreptul de a nu returna suma plătită de client, în cazul în care au fost încălcate una sau mai multe condiții cu privire la returnarea mărfii.

III. Date cu caracter personal

 • Power Winch Bulgaria EOOD, prin www.Troliu.com, va avea face cele cerute pentru a proteja datele personale ale Clientului, care au devin cunoscute în urma completării formularului electronic de comandă. Această obligație nu se aplică în cazul în care Clientul a furnizat date false.
 • În conformitate cu legislația în vigoare și prevederile acestor Termeni și Condiții, Power Winch Bulgaria EOOD, poate utiliza datele personale ale Clientului, numai și doar în scopurile stabilite în contract.
 • Power Winch Bulgaria EOOD, prin www.Troliu.com, are dreptul să folosească informațiile pentru a oferi mărfuri și/sau servicii Clientului, pentru promoții, trimiterea de felicitări, organizarea de tombole, chestionare, în scopuri statistice sau pentru toate scopurile legale, cu excepția cazurilor în care are dezacordul explicit al acestuia, transmis la următoarea adresă de e-mail:[email protected]
 1. Dezvăluirea informațiilor

Scopurile menționate mai sus, pentru care pot fi utilizate datele, nu sunt exhaustive și nu creează obligații pentru Power Winch Bulgaria EOOD prin www.Troliu.com.

Orice alte scopuri, pentru care datele sunt utilizate, vor fi în concordanță cu legislația bulgară, actele normative internaționale aplicabile, etica Internet, moralitatea și decență.

Power Winch Bulgaria EOOD prin www.Troliu.com, este obligată să nu dezvăluie nici-un fel de date personale despre Client. în fața unor terțe persoane – autorități de stat, societăți comerciale, persoane fizice și alții, cu excepția în următoarelor cazuri:

 • a obținut acordul explicit în scris al Clintului;
 • informațiile sunt solicitate de către organele de stat sau din partea unor funcționari, care, în conformitate cu legislația în vigoare, au dreptul să solicite și să colecteze astfel de informații;
 • Power Winch Bulgaria EOOD prin www.Troliu.com, este obligat să furnizeze aceste informații conform legea.

IV. Responsabilitate

Power Winch Bulgaria EOOD, prin de www.Troliu.com, nu este responsabilă pentru încălcarea obligațiilor îi revin în temeiul acestui contract, în condiții în care Power Winch Bulgaria EOOD, prin de www.Troliu.com, nu a prevăzut și nici nu a fost obligată să prevadă, inclusiv, dar fără a se limita la cazurile de forță majoră, evenimente fortuite, probleme în rețeaua globală a Internetului și furnizarea de servicii, dincolo de controlul puterii Power Winch Bulgaria EOOD, prin de www.Troliu.com. Power Winch Bulgaria EOOD nu poartă responsabilitate în cazul deteriorării mărfii în urma unor cazuri de forța majora.

V. Procedură de arbitraj

Toate litigiile dintre părți, vor fi soluționate pe cale amicabilă. În cazul în care nu se ajunge la un acord, toate litigiile nerezolvate care rezultă din contractul încheiat între părți sau în legătură cu aceasta, inclusiv litigiile care decurg din sau legate de interpretarea, invaliditate, executarea sau de rezilierea acestuia, precum și litigiile cu privire la completarea lacunelor din contract sau adaptarea lui la noile condiții, vor fi soluționate de către  instanța competentă de la sediul Power Winch Bulgaria EOOD, în conformitate cu legislația bulgară.