Politica de protecție a datelor

Politica de protecție a datelor


Politica de protecție a datelor on-line a Power Winch Bulgaria OOD, cu CUI BG203843278 și adresa: Sofia, districtul Izgrev, complex rezidențial  Dianabad,bl 2, ap.  50. Power Winch Bulgaria Ltd. este Administratorul datelor dvs. personale primite prin intermediul acestui site!  Ne puteți contacta pe noi și pe managerul doamnei S. Dimitrova prin telefon la: +359 2 868 85 09  la 0769959445 sau prin e-mail la [email protected] ,unde vă puteți pune întrebările legate de protecția datelor cu caracter personal!

Power Winch Bulgaria Ltd. vă respectă datele personale.  În calitate de operator de date, colectăm și procesăm anumite informații despre persoane.  Cu această politică dorim să vă informăm despre modul în care utilizăm datele dvs. personale și pentru ce avem nevoie de aceste informații.  Această politică de protecție a datelor este disponibilă în partea de jos a fiecărei pagini a acestui site..

SCOP, CONCEPTE, PRINCIPII ȘI RESPONSABILITĂȚ

SCOP

Această politică de confidențialitate este menită să asigure că Administratorul:

* respectă legislația în domeniul protecției datelor, și anume Legea privind protecția datelor cu caracter personal (PDPA) și Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal și alte legislații aplicabile și respectă bunele practici;

* protejează utilizatorii, angajații, clienții și partenerii Troliu.com;

* garantează transparența cu privire la modalitățile în care datele personale ale subiecților sunt stocate și prelucrate;

* oferă protecție împotriva riscurilor asociate cu încălcarea datelor;

NOȚIUNI DE BAZĂ:

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);  o persoană care poate fi identificată este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special printr-un identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau una sau mai multe caracteristici specifice persoanei fizice;  identitatea fiziologică, genetică, mentală, intelectuală, economică, culturală sau socială a acelui individ;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal sau un set de date cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmisie  , diseminarea sau punerea în alt mod a datelor accesibile, aranjarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora;

„Administrator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care singur sau împreună cu alții determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal;  atunci când scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de legislația UE sau de legislația unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru determinarea acesteia pot fi stabilite în dreptul Uniunii sau în legislația unui stat membru;

„Consimțământul persoanei vizate” înseamnă orice indicație liber exprimată, specifică, informată și neechivocă a voinței persoanei vizate, printr-o declarație sau o acțiune clară de confirmare care își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc;

 PRINCIPII PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE:

Toată prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de pe site-ul troliu.com se efectuează în conformitate cu principiile de protecție a datelor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, operatorul respectă următoarele principii:

• Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoana vizată („legalitate, bună credință și transparență”);

• Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri specifice, declarate explicit și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;  prelucrarea ulterioară pentru arhivare în scopuri de interes public, cercetare științifică sau istorică sau scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale („limitarea obiectivelor”);

• Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în scopurile pentru care sunt prelucrate („minimizarea datelor”);

• Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;  trebuie luate toate măsurile pentru a asigura ștergerea sau corectarea în timp util a datelor cu caracter personal inexacte, luând în considerare scopurile pentru care sunt prelucrate („acuratețe”);

• Datele cu caracter personal sunt stocate într-un formular care permite identificarea persoanei vizate pentru o perioadă nu mai lungă decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;  datele cu caracter personal pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă, în măsura în care vor fi prelucrate în detaliu în scopuri de arhivare în interes public, pentru cercetări științifice sau istorice sau în scopuri statistice, cu condiția să se aplice măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare prevăzute în regulament.  pentru a garanta drepturile și libertățile persoanei vizate („restricție de stocare”);

 RESPONSABILITATEA NOASTRĂ:

Toate prelucrările datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu principiile de protecție a datelor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/679.  Politicile și procedurile Power Winch Bulgaria Ltd. vizează asigurarea respectării acestor principii.

 RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ:

* Citiți această politică de confidențialitate!

* Dacă sunteți deja clientul nostru, este posibil să vă fi notificat deja modificarea politicii noastre de confidențialitate, dar am făcut acum modificări despre care credem că ar trebui să fiți informați, în special în partea despre modul în care colectăm și procesăm datele dvs.  date.

* Dacă ne oferiți informații personale despre alte persoane sau dacă alții ne furnizează informații despre dvs., vom folosi aceste informații numai din motivul specific pentru care ni le-a fost furnizat.  Prin trimiterea acestor informații, confirmați că aveți dreptul să ne autorizați să le procesăm în numele dvs. în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

CE DATE COLEGEM, PĂSTRĂM ȘI UTILIZĂM

Troliu.com colectează și prelucrează date cu caracter personal ale unor persoane externe, vizitatori pe acest site.  În scopul proceselor sale de afaceri, Power Winch Bulgaria Ltd., prin intermediul acestui site, Troliu.com colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

* Identitate fizică;

* Identificare pe internet;

* Locație.

Tipurile de date cu caracter personal sunt minimul necesar pentru funcționarea normală a activităților prezentate prin intermediul site-ului.  Datele cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar numai cu acordul persoanei vizate.  Și anume:

numele persoanei vizate, numărul de identificare – colectat prin completarea voluntară a unui formular de contact după notificarea consimțământului

numar de telefon – se completeaza la cererea vizitatorului de pe site pentru inceperea relatiilor precontractuale pentru incheierea unei tranzactii de cumparare

Adresa IP, furnizorul de internet, sistemul de operare – versiunea și tipul, istoricul paginilor vizitate, geolocalizarea, ID-ul dispozitivului mobil, profilul – aceste date sunt colectate la vizitarea fiecărui utilizator al site-ului.  Acestea sunt descrise mai detaliat pe pagina Politicii privind cookie-urile.

adresa de e-mail – se completează la cererea vizitatorului de pe site pentru inițierea unor relații precontractuale pentru încheierea unei tranzacții de cumpărare, întrebări cu privire la produsele sau serviciile oferite de site-ul troliu.com.

Adresa fizică de livrare – colectată numai la cererea vizitatorului site-ului la completarea unui formular de contact, unde câmpul este marcat ca opțional

Power Winch Bulgaria Ltd. NU ADUNĂ, PROCESĂ ȘI NU UTILIZEAZĂ DATE PERSONALE SENSIBILE!

 Stocarea datelor colectate:

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt procesate în biroul nostru din Sofia și stocate în formă criptată pe Microsoft Server și în toate facilitățile de prelucrare a datelor gestionate de terțe părți enumerate mai jos în această politică.

Avem la dispoziție proceduri fizice, electronice și de gestionare pentru a proteja și securiza informațiile pe care le colectăm.  Pentru mai multe informații despre eforturile noastre de a ne asigura că datele dvs. sunt stocate în siguranță, am dezvoltat și am respectat Instrucțiunea privind măsurile și mijloacele de protecție a datelor cu caracter personal, care fac parte din Politica noastră de protecție a datelor.

 Vă rog, rețineți:

Furnizați date cu caracter personal pe propria răspundere!  Din păcate, nimeni nu poate garanta 100% securitatea datelor, dar am minimizat toate riscurile.  Dacă credeți că intimitatea dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la: Sofia, Studentski grad, ul.  Nikola Gabrovski 100 sau la +359 2 868 85 09 /la  0769959445 sau prin e-mail la [email protected]

 Cine are acces la datele dvs. personale?

Doar persoanele care lucrează în Power Winch Bulgaria Ltd., ale căror responsabilități includ prelucrarea acestor informații, au acces direct la datele dvs. personale.  Aceste persoane au urmat o pregătire specială și sunt pregătite profesional pentru o astfel de prelucrare și sunt, de asemenea, conștiente de responsabilitățile și obligațiile pe care și le asumă Power Winch Bulgaria Ltd., în calitate de operator de date cu caracter personal.  Aceștia au acces direct la datele dvs. personale sau la o parte din acestea după cum urmează:

* Companie de curierat – adresă, telefon și nume

* Biroul contabil – nume, adresă, număr de identificare

ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

oate datele cu caracter personal pe care le colectăm pe o altă bază decât cea legală vor fi realizate numai cu CONSENTIMENTUL, pe care îl puteți alege sau nu, și în scopuri precise și clar definite, pentru care suntem obligați să vă cerem într-un limbaj simplu și ușor de înțeles.  !!

 Vă puteți răzgândi!

Dacă v-ați dat consimțământul prealabil pentru ca noi să vă prelucrăm datele, sunteți liber să retrageți acest consimțământ în orice moment.  Puteți face acest lucru trimițându-ne un e-mail la [email protected]

Dacă vă retrageți consimțământul și dacă nu avem un alt temei juridic pentru prelucrarea informațiilor dvs., vom opri prelucrarea datelor dvs. personale.  Dacă avem un alt temei legal pentru prelucrarea informațiilor dvs., atunci putem continua să facem acest lucru, sub rezerva drepturilor dvs. legale.

Consultați Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Avizul pentru tratarea confidențială a datelor cu caracter personal, puteți, de asemenea, să vă familiarizați cu Formularul de retragere a consimțământului de la persoana vizată.

DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR PERSONALE

Ne respectăm clienții!  De aceea credem că, pe lângă dreptul de a cumpăra de la noi, au și alte drepturi specifice în relația lor cu noi!  Clienții noștri au drepturi definite cu privire la prelucrarea datelor, precum și datele care sunt înregistrate pentru aceștia conform ORD.  Acestea constau din:

* Acces la informațiile pe care le avem despre dvs. sau Dreptul la informații și acces

* Dreptul de a solicita corectarea / corectarea informațiilor dvs.

* Anulați mesajele de marketing

* Doriți doar un anumit serviciu?  – Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs.

* Vrei să fii uitat de noi?  Ai dreptul să fii „uitat”

* Vrei să te plângi de noi?  Aveți dreptul de a vă opune și puteți contacta CPDP

Fiecare dintre aceste drepturi este susținut de proceduri adecvate dezvoltate și stabilite în cadrul protecției datelor cu caracter personal de către Power Winch Bulgaria OOD, care permit să ia măsurile necesare în termenele specificate în ORD.

 TOȚI CLIENTII NOSTRU CĂROR DATE PE CARE LE PROCESAM POT:

* Faceți cereri pentru a confirma dacă datele cu caracter personal legate de acesta sunt procesate și, dacă da, pentru a avea acces la date, precum și informații despre destinatarii acestor date.

* Solicitați o copie a datelor dvs. personale de la administrator;

* Pentru a cere administratorului să corecteze datele cu caracter personal atunci când acestea sunt inexacte și când nu mai sunt actualizate;

* Solicitați administratorului ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi „uitat”);

* Să solicite administratorului să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal, caz în care datele vor fi stocate numai, dar nu prelucrate;

* Să se opună prelucrării datelor sale personale;

* Să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc în scopuri de marketing direct.

* Să depună o reclamație la un organism de supraveghere dacă consideră că este încălcată oricare dintre dispozițiile ORD;

* Să solicitați și să vi se furnizeze date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat;

* Retrați-vă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, cu o cerere separată adresată administratorului;

* Să nu fie subiectul deciziilor automatizate care îl afectează semnificativ, fără posibilitatea intervenției umane;

* Să se opună profilării automate, care se întâmplă fără consimțământul său;

Power Winch Bulgaria Ltd. oferă condiții pentru a asigura exercitarea acestor drepturi de către persoana vizată:

* Dumneavoastră și toți clienții noștri ne puteți trimite solicitările și noi, la Power Winch Bulgaria Ltd., garantăm că răspunsul la solicitarea dvs. va fi luat în considerare și veți primi un răspuns în termenul legal, care este în concordanță cu cerințele Regulamentului general.

* Clienții au dreptul să depună reclamații la Power Winch Bulgaria Ltd. în legătură cu prelucrarea datelor lor personale, procesarea unei cereri de către persoana vizată și o contestație de către persoana vizată cu privire la modul de procesare a reclamațiilor.

PROCEDURA DE TRANSPARENȚĂ ÎN PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 PROCEDURA DE TRANSPARENȚĂ ÎN PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE