Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Declarație de acordare a acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform art.  7 din Regulamentul 2016/679 (UE)

Prin prezenta declar că sunt de acord

Power Winch Bulgaria OOD, cu CUI BG203843278 și adresa: Sofia 1700, Gradul Studentski, Strada Nikola Gabrovski 100, Telefon: +3592/868 85 09, e-mail: [email protected]

să procesez datele mele personale în scopul:

Executarea unei comenzi pentru achiziționarea de bunuri din magazinul online TROLIU.COM

Sunt de acord / sunt de acord că datele mele personale, și anume trei nume, adresa și adresa de e-mail, sunt prelucrate de Power Winch Bulgaria Ltd. pentru a efectua un contract pentru un produs cumpărat sau un serviciu comandat

Îmi dau acordul pentru perioada necesară pentru implementarea relației precontractuale sau contractuale dintre mine și Power Winch Bulgaria OOD, și anume: perioada preconizată pentru stocarea documentelor contractuale în conformitate cu legislația fiscală și contabilă a Romania si Republicii Bulgaria – perioada de 5 ani.

Sunt informat că îmi pot retrage consimțământul în orice moment solicitându-l, completând Formularul de consimțământ pentru retragerea consimțământului de la persoana vizată (atașat sub acest consimțământ), care trebuie descărcat și completat, precum și trimis prin e-mail: [email protected] , semnat cu o semnătură electronică din partea mea sau predat personal la fața locului în biroul Power Winch Bulgaria OOD, cu CUI BG203843278 și adresa: Sofia 1700, gradul Studentski, str. Nikola Gabrovski nr 100. Sunt informat  și că solicitarea mea nu poate fi acceptată dacă este contrară obligațiilor legale ale administratorului sau interesului public.

Sunt conștient de faptul că retragerea consimțământului meu într-o etapă ulterioară nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza unui consimțământ dat acum.

Înțeleg că, ca persoană vizată și în legătură cu consimțământul dat de mine, am drepturile asupra datelor transmise de administrator prin

Notificare pentru tratamentul confidențial al datelor cu caracter personal – »

Notificare privind tratamentul confidențial al datelor cu caracter personal

Date pentru administratorul Power Winch Bulgaria Ltd.:

Locație: Țara: Bulgaria;  Sofia 1700, Studentski grad, 100 Nikola Gabrovski Str

Telefon: +3592/868 85 09;  El.  e-mail: [email protected];  Site: www.troliu.com

Datele personale pe care le colectăm și le prelucrăm de la dvs. sunt:

Categorii de date cu caracter personal:

Numele clientului;

Telefon de contact client;

E-mailul clientului

Adresa clientului.

Baza normativă este CPA și legislația aplicabilă referitoare la achiziționarea de produse de la magazinul electronic TROLIU.COM

Sursă:

Datele personale sunt obținute de la persoana vizată și nu sunt disponibile publicului sau sunt preluate din surse disponibile publicului.

Declarăm că datele personale pe care le colectăm vor fi utilizate numai în scopul îndeplinirii unui contract pentru achiziționarea de produse de la magazinul electronic TROLIU.COM :

Motivul care ne oferă dreptul de a prelucra datele dvs. este:

Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru executarea unui contract cu dvs. sau intenția noastră de a încheia un contract pentru clienți individuali;  Baza normativă este Legea asigurărilor, Legea contractelor de muncă și legislația aplicabilă referitoare la produsele și serviciile furnizate de Power Winch Bulgaria OOD.

Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs.;

Consimțământul pentru tratarea confidențială a datelor cu caracter personal:

Acceptând să acceptați această Notificare de confidențialitate, ne acordați permisiunea de a prelucra datele dvs. personale numai în scopurile specificate de noi.

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment cu o cerere scrisă pentru RETRAGEREA CONSIMȚAMENTULUI DIN SUBIECTUL DATELOR, în conformitate cu procedura de retragere a consimțământului de la persoana vizată a Power Winch Bulgaria Ltd.

Transferul de date cu caracter personal către o țară din afara UE sau către o organizație internațională:

Power Winch Bulgaria Ltd. nu intenționează să transfere datele dvs. personale către terți fără a obține în prealabil consimțământul dvs., cu excepția cazului în care legea impune acest lucru.

Perioada de păstrare a datelor: Power Winch Bulgaria Ltd. va stoca datele dvs. cu caracter personal timp de cel mult 5 ani, în conformitate cu legislația actuală a Romania si Republicii Bulgaria

Drepturile dvs. ca persoană vizată sunt după cum urmează: În orice moment, în timp ce stocați sau prelucrați datele dvs. personale, dvs. (conform terminologiei legii – persoana vizată) aveți următoarele drepturi:

aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dvs. personale de la Power Winch Bulgaria Ltd. și dreptul de a accesa datele dvs. personale în orice moment;

aveți dreptul de a solicita de la Power Winch Bulgaria Ltd. datele dvs. personale într-un formular convenabil pentru transferul către un alt operator de date sau de a ne solicita acest lucru fără a fi împiedicați de către noi;

aveți dreptul să solicitați Power Winch Bulgaria Ltd. să corecteze fără întârziere nejustificată datele dvs. personale inexacte, precum și datele care nu mai sunt actualizate;

aveți dreptul de a solicita de la Power Winch Bulgaria Ltd. datele dvs. personale să fie șterse fără întârzieri nejustificate în prezența oricăruia dintre următoarele motive:

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate;

când v-ați retras consimțământul;

când v-ați opus prelucrării;

când prelucrarea este ilegală;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul legislației UE sau a legislației unui stat membru care se aplică pentru noi ca operator al datelor cu caracter personal;

unde datele personale au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale.

Putem refuza ștergerea informațiilor dvs. personale din următoarele motive:

în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului la informație;

pentru respectarea unei obligații legale din partea noastră sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public,

din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

în scopul arhivării în interes public, pentru cercetări științifice sau istorice sau în scopuri statistice, în măsura în care ștergerea poate face imposibilă sau va împiedica în mod serios realizarea scopurilor unei astfel de prelucrări;  sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

aveți dreptul să solicitați Power Winch Bulgaria Ltd. să limiteze prelucrarea datelor dvs. personale, caz în care datele vor fi stocate numai, dar nu prelucrate.  Refuzul nostru de a restricționa va fi explicit numai în scris și suntem obligați să-l motivăm cu un motiv legal;

aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale în orice moment, cu o cerere separată adresată administratorului;

aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de prelucrări, cum ar fi marketingul direct (publicitate nesolicitată);

dacă trebuie să folosim datele dvs. cu caracter personal pentru un scop nou care nu este acoperit de această declarație de protecție a datelor, vă vom oferi o nouă notificare privind protecția datelor și când și, acolo unde este necesar, vă vom solicita consimțământul prealabil pentru noua prelucrare.

Aveți dreptul să faceți apel la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere direct la organul de supraveghere, întrucât organismul competent este: Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal si protectia consumatorilor https://anpc.ro/ .

În cazul în care doriți să depuneți o reclamație cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale prin Power Winch Bulgaria OOD (destinatari, inclusiv în afara UE și organizații internaționale), puteți face acest lucru la datele de contact specificate ale Power Winch Bulgaria OOD sau direct la Ofițerul pentru protecție  din datele de contact menționate mai sus.